Preizkusite zdaj!

Obračun DDV
Brez dodatnega dela

Z e-računi vam obračun DDV ne bo vzel več kot 5 minut vašega časa. Je namreč popolnoma avtomatiziran in poteka na podlagi dokumentov, ki jih vnesete v programu (izdani računi, dobropisi, prejeti računi, dani avansi, ...).

Hkrati program omogoča ročne modifikacije in vnose v primeru, da hkrati uporabljate še kak drug program ali obračunavate DDV iz transakcij, ki se ne vodijo v programu e-računi.

Funkcionalnost, ki jo pokriva programski modul vključuje:

  • popolnoma avtomatski obračun DDV po obračunani ali po plačani realizaciji z možnostjo, da med načinom obračunavanja kadarkoli preklopite,
  • izdelava vseh davčnih knjig (evidenca IR, evidenca PR, rekapitulacijsko poročilo, ...),
  • izvoz davčnih evidenc v elektronski obliki za inšpekcijo DURS,
  • poseben obračun DDV od razlike v ceni za turistične agencije z avtomatskim izračunavanjem razlike v ceni,
  • avtomatičen obračun samoobdavčitve v enem obdobju in odbitek vstopnega DDV v drugem obdobju
  • izdelava, pregled in urejanje obrazca DDV-O, tiskanje DDV-O ter možnost izvoza XML datoteke za eDavke vključno z možnostjo direktnega prenosa DDV-O v eDavke,
  • avtomatska izdelava priloge k obrazcu DDV-O v primeru popravkov za prejšnja obdobja,
  • avtomatski obračun DDV iz prejetih in danih avansov, ko se izstavi račun za opravljeno storitev,
  • izračun odbitnega deleža vključno z možnostjo poračuna,
  • možnost vodenja več t.i. "davčnih knjig" za DDV ter možnost izpisa knjig po stroškovnih mestih.