Preizkusite zdaj!

Potni nalogi in obračun potnih stroškov
Na pravi poti

Modul potni nalogi je popolnoma integriran z drugimi moduli programa ter tako omogoča tudi avtomatsko knjiženje obračunov potnih stroškov, kakor tudi izplačilo potnih stroškov preko banke ali blagajne.

V okviru modula potni nalogi boste v e-računih našli naslednjo funkcionalnost:

 • Pisanje in evidenca potnih nalogov ter obračun potnih stroškov, dnevnic in kilometrin za službena potovanja v Sloveniji in tujini.
 • Možnost izdelave elektronskega obračuna potnih stroškov t.j. vsak zaposleni lahko preko intraneta elektronsko izpolni obračun potnih stroškov, ga natisne in preda v potrditev in izplačilo.
 • Možnost, da ima vsak zaposleni vpogled v izplačila in obračune lastnih potnih nalogov.
 • Izplačilo potnih stroškov na transakcijski račun ali preko blagajne.
 • Večnivojsko dodeljevanje uporabniških pravic s podporo internim poslovnim procesom.
 • Šifrant službenih vozil ter šifrant relacij vožnje za ponavljajoča se potovanja.
 • Vodenje knjige voženj za razmejitev stroškov privatnih in službenih voženj pri uporabi službenih vozil v zasebne namene (boniteta).
 • Integracija obračuna potnih nalogov z evidenco službenih vozil in s knjigo voženj. Možnost vnosa službenih voženj direktno iz potnega naloga.
 • Možnost pisanja poročila o službenem potovanju, kot priloge potnemu nalogu.
 • Možnost oblikovanja izgleda potnih nalogov in določitev logotipa podjetja.
 • Možnost obračuna dnevnic za več držav na enem potnem nalogu.
 • Avtomatske kontrole pravilnosti vnosa podatkov in obračuna potnih stroškov ter opozorila v primeru neobičajnih vnosov.
 • Avtomatski uvoz aktualnih podatkov o deviznih tečajih, višini kilometrine in zneskih dnevnic.
 • Uvoz podatkov o plačilih cestnine s kartico ABC s strani www.dars.si in možnost tiskanja izpiska prehodov cestninskih postaj direktno iz e-računov. Program se samodejno poveže s strežnikom DARS-a in uvozi razpoložljive podatke o prehodih in plačilih ter izpisek prehodov v PDF.
 • Izpis poročil o obračunanih potnih nalogih po vozilu, zaposlenemu in statusu PN.
 • Izvoz podatkov v MS Excel.
 • Avtomatsko zapiranje potnih nalogov v primeru, da zaposleni v določenem obdobju ne odda obračuna potnih stroškov.
 • Možnost mesečnega obračuna in mesečne evidence knjige voženj z vnosom na podlagi koledarske vnosne tabele z navzkrižnim pregledom dogodkov.
 • Možnost direktnega uvoza plačil oz. stroškov narejenih s kartico Petrol Magna v obračun potnih stroškov stroškov in mesečno evidenco voženj. Program se sam poveže s strežnikom Petrola in uvozi razpoložljive podatke.