Preizkusite zdaj!

Bilance in davčni obračuni
Pravi podatki za prave odločitve

Program omogoča avtomatsko izdelavo bilance stanja, izkaza poslovnega izida in drugih poročil nepsredno iz glavne knjige oz. bruto bilance. Dodatno program omogoča izdelavo davčnega obračuna za gospodarske družbe.

V okviru tega modula je tako na voljo naslednja funkcionalnost:

  • izdelava in izpis poljubnih bilančnih poročil na podlagi vnaprej pripravljenih predlog s formulami,
  • možnost izdelave novih predlog s formulami za izdelavo poslovnih poročil na podlagi bruto bilance,
  • vnaprej pripravljene prilagodljive predloge za direktni prenos podatkov iz bruto bilance v obrazce za letno poročanje (obračun davka in bilance za AJPES),
  • možnost izdelave obračuna davka v skladu z DDPO in ZDOH za gospodarske družbe in samostojne podjetnike. Pri tem se podatki prenesejo iz bruto bilance, nato se ustrezno dopolnijo s podatki za priloge ter v celoti izpišejo na predpisanih obrazcih ali direktno prenesejo v eDavke.
  • Hkrati z davčnim obračunom se izpolnijo tudi vse bilance in priloge potrebne za letno poročanje na AJPES. Ob zaključku se podatki lahko izpišejo na AJPES-ove obrazce, izvozijo v XML datoteko ali direktno prenesejo na spletno stran AJPES-a in oddajo.
  • Ob izpolnjevanju davčnega obračuna vas program opozarja v primeru logičnih napak v podatkih.
  • Pri vnašanju podatkov se lahko opirate na vnosna polja s komentarji posameznih rubrik davčnih obrazcev, kjer boste takoj našli citate ustreznih zakonov, pravilnikom in tolmačenja davčnih svetovalcev.

Ta programski modul se prodaja tudi samostojno na spletni strani http://www.e-bilanca.net (prej tudi na www.bilanca07.net, www.bilanca06.net in http://www.bilanca05.net). S pomočjo našega programa je bilo tako samo za poslovno leto 2006 oddanih okrog 10.000 davčnih obrazcev in letnih poročil za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.