Preizkusite zdaj!

Osnovna sredstva
Temeljit pregled nad osnovnimi sredstvi

Pregled nad osnovnimi sredstvi še nikoli ni bil tako preprost. Program omogoča različne kriterije iskanja osnovnih sredstev v registru, avtomatsko izdelavo poročil, pošiljanje izpiskov preko elektronske pošte in še veliko več.

V okviru modula osnovna sredstva program e-računi omogoča:

 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • izpisi registra osnovnih sredstev po različnih kriterijih,
 • možnost vnosa v register osnovnih sredstev direktno iz vnosa prejetih računov,
 • šifrant amortizacijskih skupin,
 • obračun amortizacije,
 • različni kriteriji in možnost iskanja osnovnega sredstva v registru (po inventarni številki, nazivu, količini, stroškovnem mestu, nabavni vrednosti, datumu nabave in starusu: odpisano, aktivno, začasno izločeno, dokončno amortizirano),
 • možnost uvoza registra osnovnih sredstev iz datoteke (v primeru, da ste pred e-računi uporabljali drug program),
 • možnost določitve metode obračuna (enakomerno časovno, padajoče časovno, naraščajoče časovno),
 • avtomatska izdelava temeljnice za knjiženje obračuna amortizacije in prenos v glavno knjigo,
 • druga poročila, oziroma izpisi osnovnih sredstev, kot so npr. register osnovnih sredstev, inventurna lista osnovnih sredstev, obračun amortizacije osnovnih sredstev po inventarni številki, obračun amortizacije osnovnih sredstev po kontih, obračun amortizacije osnovnih sredstev po kontih in stroškovnih mestih, ...
 • dodatno program omogoča pošiljanje vseh izpisov preko elektronske pošte, kar omogoča učinkovito komunikacijo in sproten pregled vseh osnovnih sredstev med računovodskim servisom in stranko v kolikor stranka tudi sama ne uporablja programa e-računi.