Preizkusite zdaj!

Blagajna
Številne možnosti za številne uporabnike

Blagajniško poslovanje je popolnoma integrirano v ostale module programa in se tako uporablja na vseh mestih v programu, kjer je to primerno.

Program omogoča:

  • izdelavo blagajniških izdatkov in prejemkov,
  • izpis blagajniških dnevnikov,
  • možnost vodenja devizne blagajne,
  • vodenje več blagajn na različnih lokacijah s centralno bazo tako, da imate centralni vpogled v tekoče stanje gotovine v blagajnah na dislociranih lokacijah,
  • možnost dodeljevanja privilegijev uporabnikom samo za določene blagajne,
  • avtomatsko knjiženje blagajniških dokumentov,
  • možnost zajema dnevnih iztržkov ter knjiženje le-teh v glavno knjigo in vključitev v obračun DDV.