Preizkusite zdaj!

Glavna knjiga s saldakonti
Osrčje vsakega računovodstva

Modul Glavna knjiga za dvostavno knjigovodstvo v povezavi z drugimi moduli omogoča avtomatsko in ročno knjiženje, vpogled v konto kartice kupcev oz. dobaviteljev, preglede odprtih postavk in možnost izdelave različnih izpisov in poročil, ki se uporabljajo v računovodstvu.

Modul je integriran z vsemi drugimi moduli in omogoča, da lahko iz vsake posamezne knjižbe preidemo nazaj poslovni dokument na podlagi katerega je nastala knjižba.

 • dvostavno in enostavno knjigovodstvo,
 • možnost dodeljevanja posebej privilegijev za vpogled v glavno knjigo in posebej za knjiženje, da računovodski servis omogoči stranki vpogled v glavno knjigo,
 • pregled in izpis kontnih kartic, temeljnic in dnevnikov,
 • avtomatsko in ročno knjiženje na temeljnico,
 • avtomatsko in ročno zapiranje odprtih postavk,
 • devizno knjiženje in devizno zapiranje v saldakontih,
 • izpisi odprtih postavk, opominov in IOP obrazcev z možnostjo nastavitve izgleda izpisov (tudi z uporabo predlog v Word-u),
 • izpisi in knjiženje za kompenzacije,
 • pregled in izpis sintetične ter analizične bruto bilance vključno z možnostjo brskanja po bruto bilanci tako, da iz sintetičnih kontov preidemo na analitične ter od tam direktno do knjižb,
 • možnost knjiženja po stroškovnih mestih in projektih,
 • poročila poslovanja ter grafični pokazatelji prihodkov, stroškov in poslovnega rezultata po mesecih ali po stroškovnih mestih,
 • šifrant kontnega načrta z možnostjo, da si vsako podjetje določi lasten kontni načrt ter možnost večjezičnega kontnega načrta (npr. opis kontov hkrati v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku),
 • avtomatska izdelava bilančnih poročil in poročila za statistiko finančnih računov,
 • izvoz datoteke XML za statistiko finančnih računov na AJPES,
 • možnost nastavitev avtomatskega knjiženja,
 • možnost vodenja več ločenih poslovnih let,
 • možnost vodenja glavne knjige v različnih valutah, npr. arhiv starih poslovnih let v SIT, tekoče poslovanje v EUR,
 • avtomatsko zapiranje razreda 4 in 7 ter zaključek leta in prenos otvoritvenih stanj v novo poslovno leto,
 • možnost pravilnih otvoritvenih stanj na začetku leta brez potrebe po zaključku predhodnega poslovnega leta,
 • arhiviranje poslovnih let,
 • izvoz podatkov iz glavne knjige v skladu z ZDAVP za revizijo ali davčno inšpekcijo s programom ACL,
 • možnost izvoza kontnega načrta v Excel ter možnost uvoza kontnega načrta iz Excel datoteke.

Posebej za računovodske servise program omogoča tudi naslednje:

 • vodenje statistike dela glede na število knjižb vnesenih ali spremenjenih v določenem obdobju,
 • evidence kdo je kdaj vnesel ali spreminjal knjižbe,
 • koliko časa je bilo porabljenega za vnose knjižb, ...
 • možnost hitrega kopiranja nastavitev knjiženja, kontnega načrta in drugih šifrantov med podjetji, ki jih vodi računovodski servis