Preizkusite zdaj!

Fakturiranje z e-računi
Račun po vaši meri

S programom e-računi lahko hitro izdelate račune profesionalnega videza in imate pregledno evidenco izdanih računov in drugih vrst dokumentov.

Če ste dosedaj pisali in oblikovali račune v Word-u, potem boste z veseljem spoznali, da lahko vaš obstoječi izgled računa direktno uvozite v e-račune in še naprej tiskate račune s popolnoma enakim videzom. Z e-računi se boste prav tako izognili preverjenju podatkov vaših poslovnih partnerjev saj bo to delo postalo odveč. Program je namreč povezan s poslovnimi registri in tako vse podatke samodejno poišče preko naziva ali davčne številke stranke. Skratka s pomočjo našega programa bo vaše poslovanje postalo enostavnejše in bolj učinkovito.

Modul za fakturiranje pa omogoča tudi naslednje:

 • izstavljanje računov, predračunov in ponudb, bremepisov, dobropisov, avansnih računov, naročil dobaviteljem,
 • kopiranje računov ter kopiranje računov v ponudbe oz. ponudb v račune, ter druge možnosti kopiranje med različnimi vrstami dokumentov,
 • nastavitve poljubnega izgleda računov (logotipi, besedila, ...) ter uporabe besedilnih predlog narejenih v Wordu,
 • tiskanje računov na obrazec za posebne položnice,
 • pošiljanje računov, predračunov in drugih dokumentov po elektronski pošti,
 • periodično masovno kopiranje in fakturiranje ponavljajočih računov,
 • spremljanje plačevanja računov,
 • možnost poljubnega načina številčenja računov in možnost številčenja po stroškovnih mestih,
 • več možnosti dodeljevanja privilegijev za delo z računi,
 • enkraten vnos artiklov in cen v šifrant artiklov,
 • avtomatska izstavitev dobavnice iz računa,
 • avtomatski obračun DDV na podlagi izstavljenih računov,
 • možnost tiskanja računov v tujem jeziku (vnaprej pripravljena nemška in angleška različica računa),
 • povezanost z evidenco opravljenih ur in možnost prenosa obračuna ur na izdani račun po vnaprej določeni tarifi,
 • povezave med dokumenti (predračun, avans, račun, dobavnica, dobropis, blagajniški prejemek, ...),
 • avtomatsko knjiženje računov v glavno knjigo,
 • pregledi prodaje, top liste artiklov, strank, ...,
 • pregledi odprtih ponudb, odprtih (zapadlih) računov, kumulative, po stroškovnih mestih, ...
 • elektronska izmenjava dokumentov po standardu e-SLOG,
 • pošiljanje elektronskih računov na UJP za stranke, ki so proračunski uporabniki