Preizkusite zdaj!

Obračun obresti
Program, ki se obrestuje

S programom e-računi lahko hitro izdelate obračun obresti in vodite evidenco narejenih obračunov obresti ter iz njih izdanih računov.

Z e-računi se boste izognili preverjanju in spremljanju predpisanih višin obrestnih mer (npr. za zamudne obresti in za priznano obrestno mero za posojila med povezanimi osebami). S pomočjo našega programa je obračun obresti enostaven in hiter, omogoča pa vam tudi primerjalni obračun obresti, kadar vam obresti pošlje dobavitelj.

Modul za obračun obresti omogoča naslednje:

  • izdelava in evidenca narejenih obračunov obresti,
  • obračun obresti po konto kartici na določen datum,
  • ročni obračun obresti za posojila,
  • izbira načina obrestovanja (konformno ali linearno),
  • možnost določitve vrste zakonsko predpisanih obresti (zamudne, dačno priznane, ...) ali vnos lastne obrestne mere v %,
  • izstavitev računa za obresti z možnostjo dodajanja popustov,
  • izpis obračuna obresti detajlno s postavkami ali samo kot vsota,
  • nastavitve oblike tiskanja obračuna obresti (logotip, besedila....) vključno z možnostjo uporabe besedilnih predlog v Wordu,
  • preko izdanih računov avtomatski obračun DDV in knjiženje obračuna obresti v glavno knjigo.